Ulica: Os.Świętokrzyskie

Przystanki:

Os. Świętokrzyskie

Inne ulice