Ulica: Pawia

Przystanki:

Pawia / Skrzetlewska
Skrzetlewska / Łódzka

Inne ulice