Ulica: Piekoszów

Przystanki:

Piekoszów Dom Opieki
Piekoszów gimnazjum
Piekoszów III
Piekoszów Jarzębiówka
Piekoszów Łaziska
Piekoszów UG
Piekoszów ul. Wolności

Inne ulice