Ulica: Piekoszów

Przystanki:

Piekoszów / szkoła
Piekoszów Dom Opieki
Piekoszów III
Piekoszów Jarzębiówka
Piekoszów Łaziska
Piekoszów UG
Piekoszów ul. Wolności

Inne ulice