Ulica: Posłowicka

Przystanki:

(N/Ż) Posłowicka
Posłowice
Posłowicka szkoła

Inne ulice