Ulica: Prosta

Przystanki:

(N/Ż) Prosta / Zagórska
Prosta / Zagórze Górne
Zagórze kościół

Inne ulice