Ulica: Sandomierska

Przystanki:

Cedzyna Cedro Mazur
Sandomierska
Sandomierska / Cmentarna
Sandomierska / Morcinka
Sandomierska / ¦l±ska
Sandomierska / Wikaryjska
Sandomierska / ¬ródłowa
Sandomierska I
Sandomierska Nowy Folwark

Inne ulice