Ulica: Siedmiu ¬ródeł

Przystanki:

Siedmiu ¬ródeł I
Siedmiu ¬ródeł II

Inne ulice