Ulica: Siedmiu Źródeł

Przystanki:

(N/Ż) Siedmiu Źródeł I
(N/Ż) Siedmiu Źródeł II

Inne ulice