Ulica: Sikorskiego

Przystanki:

Os. Na Stoku
Sikorskiego

Inne ulice