Ulica: Skrajna

Przystanki:

(N/Ż) Skrajna / Długa
(N/Ż) Skrajna I

Inne ulice