Ulica: Szkolna

Przystanki:

Obice Szkoła

Inne ulice