Ulica: Świętokrzyska

Przystanki:

Galeria Echo
Świętokrzyska os. Bocianek

Inne ulice