Ulica: Wapiennikowa

Przystanki:

Os. Kochanowskiego
Wapiennikowa
Wapiennikowa / ¦ciegiennego
Wapiennikowa os. Kochanowskiego

Inne ulice