Ulica: Wincentego z Kielc

Przystanki:

Os. Dħbrowa
Wincentego z Kielc I
Wincentego z Kielc II

Inne ulice