Ulica: Wojska Polskiego

Przystanki:

Pileckiego / Wojska Pol.
Wojska Pol. / Jana Karskiego
Wojska Pol. / Ostra Górka
Wojska Pol. / Tarnowska
Wojska Pol. J. W
Wojska Pol. Poliklinika
Wojska Polskiego

Inne ulice