Ulica: Wola Kopcowa

Przystanki:

Masłów Pierwszy / lotnisko
Wola Kopcowa
Wola Kopcowa I
Wola Kopcowa II
Wola Kopcowa III
Wola Kopcowa ogródki działkowe
Wola Kopcowa pętla

Inne ulice