Ulica: Zalesie

Przystanki:

(N/Ż) Zalesie I
(N/Ż) Zalesie II
(N/Ż) Zalesie III
(N/Ż) Zalesie IV
Zalesie
Zalesie Gaj

Inne ulice