Drukuj

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach informuje, że w związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz znaczącym zmniejszeniem się liczby pasażerów do odwołania zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Kielcach.

 Stan na poniedziałek 14 września 2020 roku:

Jednocześnie informujemy, że od 12 września 2020 roku przywrócone zostało kursowanie autobusów linii 23 w soboty, a od 13 września 2020 roku kursowanie autobusów linii 21 w niedziele.

 

 JAK PRACUJĄ PUNKTY OBSŁUGI PASAŻERA

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem określającym warunki obsługi podróżnych(…) jeżeli z przyczyn niezależnych od pasażera nie może on korzystać z elektronicznego imiennego biletu okresowego przez okres co najmniej 7 dni to może otrzymać zwrot części uiszczonej za bilet ceny (proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do wykorzystania).

Zwrotu można dokonać osobiście punkcie ZTM, telefonicznie lub mailem (dane kontaktowe) .

Ważne! Z przyczyn technicznych w przypadku zwrotu przez telefon lub mailowo anulowany zostaje bilet wraz z wydaną kartą, która zostaje przeniesiona na tzw. ,,czarną listę”. W przypadku chęci zakupienia ponownie biletu okresowego, niezbędne będzie wyrobienie nowej karty. W obu powyższych przypadkach (telefon, mail) zwrot pieniędzy dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy.

Jeżeli chcesz zwrócić bilet okresowy przygotuj:

  1. Numer karty na której zapisany jest bilet,
  2. Numer rachunku bankowego na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy,

BRAK SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ KIEROWCÓW

Wstrzymana została sprzedaż biletów przez kierowców w autobusach komunikacji miejskiej. Ponadto, wydzielona została specjalna strefa w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz siedzeń. O tym, że jest to strefa wydzielona, w której nie powinni przebywać pasażerowie będzie informować specjalne oznakowanie – strefa została oklejona taśmą wraz z kartką informującą.

Strefa autobus2

Zakup biletów możliwy jest również za pośrednictwem aplikacji mobilnych na telefony komórkowe (moBILETmPaySkyCash) oraz w biletomatach znajdujących się w pojazdach lub na wybranych przystankach. W przypadku biletów okresowych zalecamy ich zakup za pośrednictwem internetu lub w automacie na przystanku.

W AUTOBUSACH NIE DZIAŁA „CIEPŁY GUZIK”

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 do odwołania w autobusach wyłączone zostały przyciski tzw. ciepłe guziki. Drzwi są otwierane wyłącznie przez kierowców, bez konieczności użycia przez pasażerów przycisków wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

LIMIT PASAŻERÓW W AUTOBUSIE

Od poniedziałku 1 czerwca 2020 roku więcej osób może podróżować autobusami miejskimi. W związku z kolejnym etapem łagodzenia restrykcji związanych z panującą pandemią Rząd zmienił limit osób, które jednocześnie mogą podróżować autobusem.

Według nowych zaleceń, w środkach komunikacji publicznej może się znajdować jednocześnie tyle osób, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących oraz stojących – przy założeniu, że połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia. W przypadku braku miejsca należy skorzystać z kolejnego kursu.

Ważne! Informujemy również, że pracownicy ZTM stale monitorują napełnienia w pojazdach. Jeżeli będzie taka konieczność na linie w godzinach największego szczytu będą wysyłane dodatkowe autobusy. Może być więc taka sytuacja, że o tej samej godzinie kursy będą wykonywane dwoma pojazdami.