Linia nr 10
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Ciekoty Żeromszczyzna
Strefa 1
 • Dworzec Autobusowy
 • Czarnowska
 • al. IX Wieków Kielc
 • al. IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Cedzyna II
 • Cedzyna III
 • Leszczyny zalew
 • Leszczyny kościół
 • Leszczyny
 • Leszczyny Skała
 • Mąchocice I
 • Mąchocice II
 • Ameliówka
 • Ciekoty III
 • Mąchocice - Scholasteria schronisko
 • Mąchocice - Scholasteria
 • Mąchocice Zagórne I
 • Mąchocice Zagórne
 • Brzezinki cmentarz
 • Brzezinki III
 • Ciekoty
 • Ciekoty Żeromszczyzna
 • Dworzec Autobusowy - Ciekoty Żeromszczyzna
  (przez Cedzyna cmentarz)
  Kierunek / Direction: Dworzec Autobusowy
 • Ciekoty Żeromszczyzna
 • Ciekoty
 • Brzezinki III
 • Brzezinki cmentarz
 • Mąchocice Zagórne
 • Mąchocice Zagórne I
 • Mąchocice - Scholasteria
 • Mąchocice - Scholasteria schronisko
 • Ciekoty II
 • Ciekoty III
 • Ameliówka
 • Mąchocice I
 • Leszczyny Skała
 • Leszczyny
 • Leszczyny kościół
 • Leszczyny zalew
 • Cedzyna zalew
 • Cedzyna II
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Poleska
 • Sandomierska / Śląska
 • Sandomierska / Źródłowa
 • al. IX Wieków Kielc szpital
 • al. IX Wieków Kielc / Warszawska
 • al. IX Wieków Kielc UW
 • Dworzec Autobusowy
 • Ciekoty Żeromszczyzna - Dworzec Autobusowy
  (przez Cedzyna cmentarz)