Linia nr 10
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Ciekoty / Żeromszczyzna
Strefa 1
 • Dworzec / Autobusowy
 • Czarnowska / Dworzec Autobusowy
 • Urząd Wojewódzki
 • IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Cedzyna II
 • Cedzyna III
 • Leszczyny zalew
 • Leszczyny kościół
 • Leszczyny
 • Leszczyny Skała
 • Mąchocice Kapitulne / Łysogórska
 • Mąchocice Kapitulne / Łysogórska I
 • Mąchocice Kapitulne / Ameliówka
 • Mąchocice Kapitulne / Łysogórska II
 • Mąchocice - Scholasteria / Schronisko
 • Mąchocice - Scholasteria II
 • Mąchocice - Scholasteria III
 • Mąchocice - Scholasteria IV
 • Brzezinki / cmentarz
 • Brzezinki IV
 • Ciekoty
 • Ciekoty / Żeromszczyzna
 • Dworzec / Autobusowy - Ciekoty / Żeromszczyzna
  (przez Cedzyna / cmentarz)
  Kierunek / Direction: Dworzec / Autobusowy
 • Ciekoty / Żeromszczyzna
 • Ciekoty
 • Brzezinki IV
 • Brzezinki / cmentarz
 • Mąchocice - Scholasteria IV
 • Mąchocice - Scholasteria III
 • Mąchocice - Scholasteria II
 • Mąchocice - Scholasteria / Schronisko
 • Mąchocice Scholasteria I
 • Mąchocice Kapitulne / Łysogórska II
 • Mąchocice Kapitulne / Ameliówka
 • Mąchocice Kapitulne / Łysogórska
 • Leszczyny Skała
 • Leszczyny
 • Leszczyny kościół
 • Leszczyny zalew
 • Cedzyna / zalew
 • Cedzyna II
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Poleska
 • Sandomierska / Śląska
 • Sandomierska / Źródłowa
 • IX Wieków Kielc szpital
 • IX Wieków Kielc / Warszawska
 • Urząd Wojewódzki
 • Dworzec / Autobusowy
 • Ciekoty / Żeromszczyzna - Dworzec / Autobusowy
  (przez Cedzyna / cmentarz)