Boh. Warszawy / Tarnowska

8 - > Mójcza
21 - > Zagórze
28 - > Zagórska
50 - > Artwińskiego szpital
C3 - > Cedzyna cmentarz
112 - > Zagórska

Inne przystanki