Boh. Warszawy / Tarnowska

8 - > Mójcza
Z - > Cedzyna cmentarz
21 - > Zagórze
28 - > Zagórska
37 - > Zagórska
50 - > Artwińskiego szpital
104 - > Os. Sieje

Inne przystanki