Dworzec / Autobusowy

5 - > Pilotów / Dąbrowa
7 - > Samsonów
9 - > Ćmińsk
10 - > Ciekoty / Żeromszczyzna
11 - > Borków
12 - > Klonów
14 - > Niestachów
18 - > Promnik
21 - > Kruszelnickiego
31 - > Chęciny / cmentarz
32 - > Samsonów
38 - > Mąchocice Kapitulne / Dolna
41 - > Krajno
43 - > Skorzeszyce
45 - > Młynek / Brudzowski
47 - > Krajno
114 - > Żniwna

Inne przystanki