al. Tysiąclecia PP / Wiejska

13 - > Uniwersytecka UJK
53 - > Morcinka / działki
114 - > Żniwna

Inne przystanki