Tysiąclecia PP / Wiejska

13 - > Kampus UJK
53 - > Morcinka / działki
104 - > Kampus UJK
114 - > Żniwna

Inne przystanki