Masłów Pierwszy

12 - > Barcza pętla
12 - > Kaczmarka
12 - > Podwi¶niówka
38 - > Artwińskiego szpital

Inne przystanki