Piekoszowska / Mieszka I

18 - > Dworzec / Autobusowy
18 - > Promnik
23 - > Areszt Śledczy
23 - > Os. Podkarczówka
25 - > Klecka
25 - > Targi Kielce
26 - > Cedzyna / zalew
26 - > Os. Ślichowice
114 - > Piekoszowska
114 - > Żniwna

Inne przystanki