Piekoszowska / Mieszka I

15 - > Os. Sieje
18 - > Micigózd / Leśna
25 - > Bukówka
25 - > Targi Kielce
45 - > Młynek Brudzowski
105 - > Sikorskiego
114 - > Żniwna

Inne przystanki