Piekoszowska Górki Szczukowskie

18 - > Dworzec / Autobusowy
18 - > Promnik

Inne przystanki