Piekoszów / szkoła

18 - > Dworzec / Autobusowy
18 - > Promnik
28 - > Zagórska

Inne przystanki