Podwi¶niówka I

12 - > Kaczmarka
12 - > Podwi¶niówka

Inne przystanki