Piekoszowska pętla

18 - > Kaczmarka
18 - > Kaczmarka
24 - > Żytnia
114 - > Żniwna

Inne przystanki