¶wiÍtokrzyska Galeria "Echo"

4 - > al. Na Stadion
13 - > Uniwersytecka UJK
102 - > Os. ¶wiÍtokrzyskie

Inne przystanki