Ulica: Kryształowa

Przystanki:

Kryształowa
Kryształowa / os. Podkarczówka

Inne ulice