Ulica: Kruszelnickiego

Przystanki:

(N/Ż) Kruszelnickiego I
(N/Ż) Kruszelnickiego II
(N/Ż) Kruszelnickiego IV
(N/Ż) Kruszelnickiego V
Kruszelnickiego

Inne ulice