Ulica: Świętokrzyska

Przystanki:

Świętokrzyska Galeria "Echo"
Świętokrzyska os. Bocianek
Taylora / Domaszowska
Taylora / Żniwna
Uniwersytecka / Morcinka
Uniwersytecka UJK

Inne ulice