Ulica: Wola Kopcowa

Przystanki:

Masłów Pierwszy / Lotnicza
Masłów Pierwszy / Świętokrzyska
Wola Kopcowa / Kielecka
Wola Kopcowa / Kielecka I
Wola Kopcowa / Świętokrzyska
Wola Kopcowa / Świętokrzyska I
Wola Kopcowa / Świętokrzyska II
Wola Kopcowa pętla

Inne ulice