Linia nr 1
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Dobromyśl
Strefa 1
 • Bukówka
 • Wojska Pol. / Ostra Górka
 • Pileckiego / Wojska Pol.
 • Pileckiego / Karskiego
 • Pileckiego / Tarnowska
 • Tarnowska / Wapiennikowa
 • Wojska Pol. / Dymińska
 • Wojska Pol. Poliklinika
 • Wojska Polskiego / Żeromskiego
 • Jana Pawła II
 • Żytnia
 • Grunwaldzka / Mielczarskiego
 • Centrum / Krwiodawstwa
 • Jagiellońska / Artwińskiego
 • Jagiellońska / Karczówkowska
 • Jagiellońska MPK
 • Krakowska MPK
 • Krakowska / os. Podkarczówka
 • (N/Ż) Krakowska Biesak
 • (N/Ż) Krakowska Bruszniowa
 • Krakowska Białogon
 • Fabryczna
 • Fabryczna kościół
 • Za walcownią / Zalesie
 • (N/Ż) Aleksandrówka
 • (N/Ż) Dobromyśl / Janowska
 • (N/Ż) Dobromyśl ogródki działkowe
 • Dobromyśl
 • Bukówka - Pietraszki
  Kierunek / Direction: Bukówka
  Strefa 1
 • Dobromyśl
 • (N/Ż) Dobromyśl ogródki działkowe
 • (N/Ż) Dobromyśl / Janowska
 • (N/Ż) Aleksandrówka
 • Za walcownią / Zalesie
 • Fabryczna kościół
 • Fabryczna
 • Krakowska Białogon
 • (N/Ż) Krakowska Bruszniowa
 • (N/Ż) Krakowska Biesak
 • Krakowska / os. Podkarczówka
 • Jagiellońska MPK
 • (N/Ż) Jagiellońska I
 • Jagiellońska / Karczówkowska
 • Jagiellońska
 • Grunwaldzka / Jagiellońska
 • Grunwaldzka / Mielczarskiego
 • Żytnia
 • Seminaryjska / Jana Pawła II
 • Seminaryjska / Tarnowska
 • Tarnowska / Prosta
 • Tarnowska / Wojska Pol.
 • Pileckiego
 • Pileckiego / Karskiego
 • Pileckiego / Wojska Pol.
 • Wojska Pol. / Ostra Górka
 • Bukówka
 • Pietraszki - Bukówka