Linia nr 47
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Krajno
Strefa 1
 • Dworzec / Autobusowy
 • Czarnowska / Dworzec Autobusowy
 • Urząd Wojewódzki
 • IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Radlin I
 • Radlin skrzyż.
 • Leszczyny kościół
 • Leszczyny
 • Leszczyny szkoła
 • Leszczyny II
 • Leszczyny I
 • Bęczków Niwy III
 • Bęczków Niwy II
 • Bęczków Niwy I
 • Bęczków
 • Niwy
 • Niwy II
 • Krajno Parcele / skrz. Wymyślona
 • Krajno Drugie
 • Krajno
 • Dworzec / Autobusowy - Krajno
  (przez Cedzyna III)
  Kierunek / Direction: Dworzec / Autobusowy
 • Krajno
 • Krajno Drugie
 • Krajno Parcele / skrz. Wymyślona
 • Niwy II
 • Niwy
 • Bęczków
 • Bęczków Niwy I
 • Bęczków Niwy II
 • Bęczków Niwy III
 • Leszczyny I
 • Leszczyny II
 • Leszczyny szkoła
 • Leszczyny
 • Leszczyny kościół
 • Radlin II
 • Radlin I
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Poleska
 • Sandomierska / Śląska
 • Sandomierska / Źródłowa
 • IX Wieków Kielc szpital
 • IX Wieków Kielc / Warszawska
 • Urząd Wojewódzki
 • Dworzec / Autobusowy
 • Krajno - Dworzec / Autobusowy
  (przez Cedzyna / zalew)
  Cedzyna / cmentarz - Dworzec / Autobusowy