Ulica: Al.J.Popiełuszki

Przystanki:

al. Popiełuszki
al. Popiełuszki / Wapiennikowa
al. Popiełuszki / Wrzosowa

Inne ulice