Ulica: Zalesie

Przystanki:

Zalesie
Zalesie Gaj
Zalesie I
Zalesie II
Zalesie III
Zalesie IV

Inne ulice