Ulica: Posłowicka

Przystanki:

Posłowice
Posłowicka
Posłowicka szkoła

Inne ulice