Dworzec / Autobusowy

7 - > Samsonów
9 - > Ćmińsk
10 - > Ciekoty Żeromszczyzna
11 - > Borków
12 - > Klonów
14 - > Niestachów pętla
18 - > Micigózd / Leśna
31 - > Chęciny cmentarz
32 - > Samsonów
38 - > Mąchocice Kapitulne / Dolna
41 - > Krajno
43 - > Skorzeszyce pętla
45 - > Młynek Brudzowski
47 - > Krajno

Inne przystanki