Linia nr 28
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Jaworznia / szkoła
 • Mójcza
 • Mójcza I
 • Mójcza kościół
 • Mójcza II
 • Mójcza szkoła
  Strefa 1
 • (N/Ż) Zagórze / Mójcza
 • (N/Ż) Zagórze / Prochownia
 • Zagórze II
 • Zagórze III
 • Zagórska
 • Zagórska / Szczecińska
 • Zagórska / Kujawska
 • Zagórska / Źródłowa
 • Tarnowska
 • Tarnowska / Prosta
 • Wojska Pol. / Dymińska
 • Wojska Pol. Poliklinika
 • Wojska Polskiego / Żeromskiego
 • Jana Pawła II
 • Żytnia
 • Mielczarskiego
 • Karczówkowska II
 • Karczówkowska I
 • Jagiellońska / Karczówkowska
 • Jagiellońska MPK
 • Krakowska MPK
 • Krakowska / os. Podkarczówka
 • (N/Ż) Krakowska Biesak
 • (N/Ż) Krakowska Bruszniowa
 • Krakowska Białogon
 • Fabryczna
 • Fabryczna kościół
 • Za walcownią / Zalesie
 • (N/Ż) Łopuszniańska / Zgórska
 • (N/Ż) Łopuszniańska
 • (N/Ż) Łopuszniańska / Janów
 • Zalesie Gaj
 • Zalesie / Janów
  Granica strefy biletowej
 • Jaworznia/Stacja paliw
 • Jaworznia
 • Jaworznia / Fabryczna
 • Jaworznia / szkoła
 • Zagórska - Zalesie / Janów
  (przez (N/Ż) Aleksandrówka)
  Zagórska - Jaworznia / szkoła
  (przez Janów Dolny)
  Zagórska - Piekoszów / szkoła
  (przez Janów Dolny)
  Mójcza - Łosień
  Kierunek / Direction: Mójcza
 • Jaworznia / szkoła
 • Jaworznia / Fabryczna
 • Jaworznia
  Strefa 1
 • Zalesie / Janów
 • Zalesie Gaj
 • (N/Ż) Łopuszniańska / Janów
 • (N/Ż) Łopuszniańska
 • Za walcownią / Zalesie
 • Fabryczna kościół
 • Fabryczna
 • Krakowska Białogon
 • (N/Ż) Krakowska Bruszniowa
 • (N/Ż) Krakowska Biesak
 • Krakowska / os. Podkarczówka
 • Jagiellońska MPK
 • (N/Ż) Jagiellońska I
 • Karczówkowska / Jagiellońska
 • Karczówkowska
 • Karczówkowska I
 • Karczówkowska II
 • Mielczarskiego
 • Żytnia
 • Seminaryjska / Jana Pawła II
 • Seminaryjska / Tarnowska
 • Tarnowska
 • Zagórska / Tarnowska
 • Zagórska / Szymanowskiego
 • (N/Ż) Zagórska / Szczecińska
 • Zagórska
 • Zagórska / Zagórze
 • Zagórze III
 • Zagórze II
 • (N/Ż) Zagórze / Prochownia
 • (N/Ż) Prosta / Zagórska
  Granica strefy biletowej
 • Mójcza szkoła
 • Mójcza II
 • Mójcza kościół
 • Mójcza I
 • Mójcza
 • Zalesie Gaj - Zagórska
  (przez Janów Dolny)
  Piekoszów / szkoła - Zagórska
  (przez Janów Dolny)
  Łosień - Zagórska
  (przez Janów Dolny)
  Zalesie Gaj - Zagórska
  (przez (N/Ż) Aleksandrówka)