Linia nr 43
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Wariant główny /
Main route
Pozostałe warianty /
Other routes
Kierunek / Direction: Skorzeszyce
Strefa 1
 • Dworzec / Autobusowy
 • Czarnowska / Dworzec Autobusowy
 • Urząd Wojewódzki
 • IX W.Kielc kościół św.Wojciecha
 • Sandomierska / Źródłowa
 • Sandomierska
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • Sandomierska / Cmentarna
 • Cedzyna Cedro Mazur
  Granica strefy biletowej
 • Cedzyna
 • Radlin I
 • Radlin II
 • Radlin szkoła
 • Radlin III
 • Radlin IV
 • Radlin V
 • Górno
 • Górno Bór
 • Górno rz. Warkocz
 • Górno szkoła
 • Górno I
 • Górno II
 • Wola Jachowa
 • Wola Jachowa skrzyż.
 • Wola Jachowa I
 • Skorzeszyce V
 • Skorzeszyce IV
 • Skorzeszyce III
 • Skorzeszyce II
 • Skorzeszyce kościół
 • Skorzeszyce skrzyż.
 • Skorzeszyce I
 • Skorzeszyce
 •  
  Kierunek / Direction: Dworzec / Autobusowy
 • Skorzeszyce
 • Skorzeszyce I
 • Skorzeszyce skrzyż.
 • Skorzeszyce kościół
 • Skorzeszyce II
 • Skorzeszyce III
 • Skorzeszyce IV
 • Skorzeszyce V
 • Wola Jachowa I
 • Wola Jachowa skrzyż.
 • Górno II
 • Górno I
 • Górno / ośrodek zdrowia
 • Górno rz. Warkocz
 • Górno Bór
 • Górno
 • Radlin V
 • Radlin IV
 • Radlin III
 • Radlin szkoła
 • Radlin II
 • Radlin I
 • Cedzyna I
 • Cedzyna
  Strefa 1
 • Cedzyna Cedro Mazur
 • Sandomierska / Wikaryjska
 • (N/Ż) Sandomierska I
 • Sandomierska / Morcinka
 • (N/Ż) Sandomierska Nowy Folwark
 • Sandomierska / Poleska
 • Sandomierska / Śląska
 • Sandomierska / Źródłowa
 • IX Wieków Kielc szpital
 • IX Wieków Kielc / Warszawska
 • Urząd Wojewódzki
 • Dworzec / Autobusowy