INFORMACJA

W świetle pojawiających się m.in. w mediach i podczas Sesji Rady Miasta informacji rozpowszechnianych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach, a dotyczących zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Kielcach jakie wprowadza Zarząd Transportu Miejskiego informuje:

Działając jako Organizator transportu publicznego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce w wyniku ogłoszonych dwóch przetargów Zarząd Transportu Miejskiego wyłonił Operatora świadczącego usługi przewozowe w komunikacji miejskiej. Zostało nim Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach. Pierwsza z zawartych z Przewoźnikiem umów obejmuje świadczenie usług transportowych od 1 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2027 roku i dotyczy linii od numeru 1 do 55, 100 oraz OW, OZ, N1, N2, C, F, T i Z.

Umowa przewiduje średnioroczne wykonanie wozokilometrów na poziomie:

  • 10 297 000 km

Druga z umów dotyczy świadczenia usług transportowych od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2021 roku i obejmuje kontrakt na tzw. autobusy unijne, których właścicielem jest Miasto Kielce i obejmuje linie od 102 do 114.

Umowa przewiduje średnioroczne wykonanie wozokilometrów na poziomie:

  • 2 400 000 km

Należy podkreślić, że Zarząd Transportu Miejskiego mając na uwadze zmiany w siatce połączeń, które mogą nastąpić w przyszłości czy to na podstawie uwag od pasażerów czy będących wynikiem prowadzonych badań i analiz zastrzegł w obu wymienionych powyżej umowach (a wykonawca zaakceptował) prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zadań przewozowych w zakresie od -10% do +10% w stosunku do wyjściowego (gwarantowanego) zakresu. Co przedstawia się następująco:

Umowa pierwsza:

  • 9 267 300 km (minimalna roczna km)
  • 11 326 700 km (maksymalna roczna km)

Umowa druga (autobusy unijne):

  • 2 160 000 km (minimalna roczna liczba km)
  • 2 640 000 km (maksymalna roczna liczba km)

Aktualnie w lipcu 2019 roku (już po wprowadzeniu II etapu remarszrutyzacji) sytuacja przedstawia się następująco:

Pierwsza umowa:

  • 10 213 389 km (planowana średnioroczna liczba wozokilometrów)

Druga umowa (autobusy unijne):

  • 2 577 609 km (planowana średnioroczna liczba wozokilometrów)

W obu przypadkach zaplanowana roczna liczba wozokilometrów jest zgodna z obowiązującymi umowami i przyjętymi limitami. W żaden sposób nie narusza praw i obowiązków Przewoźnika. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadzając zmiany na wybranych liniach komunikacyjnych ma zatem prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wozokilometrów zarówno w jednym jak i w drugim kontrakcie do poziomów ustalonych w limitach, które przedstawiono powyżej.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Jak dojade

 white2.png

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 319 gości oraz 0 użytkowników.