Aktualizacja: otrzymaliśmy informację, że zapowiadany na dziś (14 lutego 2020) strajk, który miały zorganizować związki zawodowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji został ODWOŁANY. Autobusy linii 9, 10, 54, 102, 109, 110 i 112 będą kursowały ulicami Olszewskiego oraz Puscha bez zmian.

Uczulamy mieszkańców Kielc na możliwość wystąpienia utrudnień w kursowaniu autobusów, które mogą pojawić się w piątek, 14 lutego 2020 roku w godz. 14-16.

Zapowiadane utrudnienia mają polegać na ominięciu przystanków znajdujących się przy ul. Olszewskiego przez autobusy linii nr 54, 110 i 112. Z kolei pojazdy linii nr 9, 10, 109 i 112, po pominięciu przystanków przy ul. Puscha, mogą zostać skierowane na - oddalony o ok. 1,5 km - nowo wybudowany minidworzec przy ul. Massalskiego.

Utrudnienia są wynikiem akcji protestacyjnej Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, działającego przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach.

Zapewniamy, że podpisane przez Zarząd Transportu Miejskiego dwie umowy z Operatorem, jakim jest wyłonione w przetargu MPK, są realizowane przez Miasto Kielce z najwyższą starannością.

W efekcie prowadzonego dialogu, w ostatnim czasie Miasto Kielce podjęło kolejne działania, które mają usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Kielcach i które są zgodne z postulatami, jakie MPK skierowało do władz miasta.

  1. Zarząd Transportu Miejskiego podjął kroki zmierzające do ustawienia przenośnych toalet przy pętlach autobusowych przy ul. Pileckiego oraz Alei Na Stadion, z których będą mogli korzystać pasażerowie, a także kierowcy autobusów miejskich. Toalety pojawią się na wskazanych pętlach w najbliższych dniach. Trwają również prace nad ustawieniem toalet w kolejnych lokalizacjach.
  2. W czwartek, 13 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, na które zostali zaproszeni przedstawiciele MPK Sp. z o.o. W spotkaniu nie wziął jednak udziału żaden przedstawiciel spółki.

Podczas posiedzenia podjęto decyzję o zmianie organizacji ruchu na ul. Olszewskiego, której celem jest udrożnienie buspasa i wyeliminowanie zachowań kierujących niezgodnych z zasadami ruchu drogowego. Postanowiono, że właściwe służby opracują projekt organizacji ruchu, w myśl którego buspas zostanie wygrodzony od pasa ruchu ogólnego za pomocą separatorów tzw. „jersey”.

Jeśli zajdzie konieczność, rozważone zostanie również wprowadzenie II etapu zmian w organizacji ruchu, polegających za zakończeniu buspasa przed skrzyżowaniem z ul. Łódzką poprzez powierzchnię wyłączoną z ruchu (również wygrodzoną) oraz wyznaczeniu przy końcu buspasa przystanku komunikacji zbiorowej.

  1. Zdecydowano także o wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu na ul. Artwińskiego. Zostanie tam - w sąsiedztwie istniejącego - wyznaczony dodatkowy przystanek autobusowy w celu bardziej czytelnej obsługi pasażerów (miejsce do wysiadania i miejsce do wsiadania). Zmianie ulegnie także lokalizacja istniejącej wiaty przystankowej.
  2. Powyższe zmiany w organizacji ruchu winny zostać wdrożone w ciągu jednego miesiąca, po uprzednim opracowaniu stosownych projektów organizacji ruchu, zaopiniowaniu ich przez Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Policję oraz zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem.       
  3. W posiedzeniu Komisji BRD uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Zarządu Transportu Miejskiego, Miejskiego Zarządu Dróg, Straży Miejskiej i Policji.
  4. Jednocześnie Prezydent Kielc skierował do Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach ponowną prośbę o podjęcie działań zmierzających do skutecznego udrożnienia buspasów, m.in. przy ul. Olszewskiego (do czasu zakończenia prac związanych z montażem separatorów „jersey”), co przyczyni się do wykonywania kursów zgodnie z rozkładem jazdy.

O podjętych działaniach Miasto Kielce poinformowało Operatora w ostatnich dniach. Po zapoznaniu się z pismem, związki zawodowe odmówiły jego przyjęcia.

Działaniom prowadzonym przez władze miasta oraz ZTM przyświeca dobro mieszkańców Kielc, dlatego wyrażamy nadzieję, że związki zawodowe, skupione wokół przewoźnika, ostatecznie nie podejmą działań, które będą skutkowały utrudnieniami dla pasażerów w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Rozkład jazdy

legenda

Kursuje w dni robocze jak w soboty

Nie kursuje w soboty

Nie kursuje w soboty i niedziele

Nie kursuje w niedziele

Linia zawieszona

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Jak dojade

 white2.png

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 367 gości oraz 0 użytkowników.