Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr LXVIII/1372/2022 Rady Miasta Kielce od 1 stycznia 2023r. obowiązuje nowa taryfa biletowa.

 nowa taryfa

bilety elektroniczne

 

W dniu 9 grudnia 2022r. Pan Prezydent miasta Kielce wydał Zarządzenie nr 468/2022 w sprawie procedury ustalenia uprawnień do zakupu elektronicznych imiennych biletów okresowych.

Elektroniczny imienny bilet okresowy dla mieszkańców Kielc przysługuje:

  • osobom zamieszkałym na terenie Miasta Kielce, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Kielce,
  • dziecku, do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli się uczy do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, którego rodzic/opiekun prawny zamieszkuje na terenie Miasta Kielce i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta Kielce.

 Nowa taryfa

Do składanego wniosku do wglądu, oprócz dokumentu tożsamości, należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym w Kielcach:

  • pierwszą stronę zeznania PIT poświadczoną przez urząd skarbowy na terenie Miasta Kielce za poprzedni rok kalendarzowy (poświadczoną, czyli zawierającą pieczątkę urzędu) – w przypadku złożenia zeznania PIT w wersji papierowej;
  • pierwszą stronę zeznania PIT wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) za poprzedni rok kalendarzowy – w przypadku złożenia zeznania PIT przez Internet;
  • jeżeli wnioskodawca nie dysponuje zeznaniem PIT za poprzedni rok kalendarzowy z powodu braku upływu terminu
    do jego złożenia, dołącza do Wniosku zeznanie PIT za rok kalendarzowy poprzedzający poprzedni rok kalendarzowy;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania i wskazuje adres zamieszkania w Kielcach oraz rok kalendarzowy, za który zostało złożone zeznanie;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego, które zawiera adres zamieszkania podatnika, wraz z pierwszą stroną zeznania – w przypadku, gdy na pierwszej stronie zeznania podatkowego brak jest adresu zamieszkania.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy zgłosić się do jednego z punków sprzedaży biletów ZTM.

punkty sprzedazy

Zarządzenie Prezydenta można pobrac TUTAJ.

Wniosek można pobrać TUTAJ

 

 

 

 

 

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 68  gości oraz 0 użytkowników.