Gmina Kielce przygotowuje się do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej”. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się utworzenie bazy transportowej, na której zlokalizowane byłyby m.in. miejsca postojowe dla autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami, panele fotowoltaiczne z magazynami energii, drogi manewrowe i budynek biurowo-socjalny.

       W związku z powyższym Gmina Kielce poszukuje na terenie miasta Kielce nieruchomości o powierzchni ok. 20 tys. m2, składającej się z jednej lub kilku połączonych ze sobą działek, która umożliwiałaby utworzenie takiej bazy. Nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny, dostęp do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, dostęp do drogi publicznej, której parametry techniczne umożliwiają poruszanie się autobusami komunikacji miejskiej. Osoby fizyczne lub prawne zainteresowane sprzedażą nieruchomości, mogą składać swoje propozycje do dnia 28 czerwca 2024r. na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

ul. Głowackiego 4

25-368 Kielce

       W propozycji należy wskazać cenę brutto za m2, dane identyfikujące działkę, w tym jej powierzchnię, miejsce położenia, nr księgi wieczystej, oraz dokument potwierdzający umocowanie do złożenia propozycji cenowej, w przypadku gdy składający propozycję cenową nie jest właścicielem nieruchomości.

       Zarząd Transportu Miejskiego w imieniu Gminy Kielce dokona analizy zgłoszonych propozycji i w przypadku pozytywnej rekomendacji dla którejś z propozycji, podjęte zostaną dalsze działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi nabywania nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego.

       Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty i nie stanowi również przyrzeczenia nabycia nieruchomości przez Gminę Kielce. Zgłaszającemu propozycję cenową nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Gminy Kielce w związku z przekazaniem oczekiwanych informacji.

     Po analizie otrzymanych informacji Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zastrzega sobie możliwość prowadzenia ze wszystkim lub z niektórymi osobami negocjacji w celu nabycia nieruchomości i uszczegółowienia warunków, od spełnienia których uzależnione jest nabycie nieruchomości.

      Ogłoszenie w wersji pdf można pobrac TUTAJ

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Od soboty 22 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 329  gości oraz 0 użytkowników.