W dniu 7 października 2023 roku weszła w życie  uchwała Rady Miasta Kielce Nr LXXXI/1636/2023 z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielc. Zmieniły się zasady nabywania biletów okresowych dla rodzin wielodzietnych.

Bezpłatne przejazdy na podstawie biletu okresowego 90-dniowego w strefie miejskiej  przysługują dla trzeciego i kolejnego dziecka z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta Kielce do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej - nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
Decyzja, które z dzieci w rodzinie wielodzietnej, otrzymają bezpłatne bilety okresowe należy do rodzica lub opiekuna.
Wydany bezpłatny bilet okresowy na 90 dni zachowuje ważność, pomimo iż w trakcie trwania biletu, utraci ważność Karta Dużej Rodziny.


Przy ubieganiu się o wydanie bezpłatnych biletów należy przedłożyć do wglądu:

  1. Karty Dużej Rodziny wszystkich dzieci w danej rodzinie wielodzietnej, w tym obowiązkowo Karty Dużej Rodziny dzieci, które mają otrzymać bezpłatne okresowe bilety.
  2. Legitymację szkolną lub studencką w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, które mają otrzymać okresowy bilet.
  3. Zaświadczenie, o którym mowa § 2 ust. 3 Programu, w przypadku dziecka,przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, poza terenem Miasta Kielce.

W przypadku braku możliwości przedłożenia do wglądu Kart Dużej Rodziny dzieci z rodziny wielodzietnej, przebywających poza Kielcami, możliwe jest złożenie, pisemnego oświadczenia członka rodziny wielodzietnej, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnej, o liczbie dzieci w rodzinie, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.


Bezpłatne bilety okresowe  dla dziecka z rodziny wielodzietnej są wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (Punkt Obsługi Pasażera, ul. Głowackiego 4) na podstawie pisemnego oświadczenia, które można pobrać TUTAJ.

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Od 29 czerwca linia zawieszona

Od 22 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Od 29 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 325  gości oraz 0 użytkowników.