W dniu 8 kwietnia 2016 roku weszła w życie  uchwała Rady Miasta Kielce Nr XXII/446/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielc. Zmieniły się zasady nabywania darmowych biletów dla rodzin wielodzietnych.

Bezpłatne przejazdy na podstawie biletu okresowego 90-dniowego przysługują dla trzeciego i kolejnego dziecka z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta Kielce do ukończenia 18 roku życia,
a w przypadku pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej - nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
Decyzja, które z dzieci w rodzinie wielodzietnej, otrzymają bezpłatne bilety okresowe należy do rodzica lub opiekuna.
Wydany bilet okresowy na 90 dni zachowuje ważność, pomimo iż w trakcie trwania biletu, utraci ważność Karta Dużej Rodziny.


Przy ubieganiu się o wydanie bezpłatnych biletów należy przedłożyć do wglądu:

  1. Karty Dużej Rodziny wszystkich dzieci w danej rodzinie wielodzietnej, w tym obowiązkowo Karty Dużej Rodziny dzieci, które mają otrzymać bezpłatne bilety.
  2. Legitymację szkolną lub studencką w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia, które mają otrzymać bezpłatny bilet.
  3. Zaświadczenie, o którym mowa § 2 ust. 3 Programu, w przypadku dziecka,przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, poza terenem Miasta Kielce.

W przypadku braku możliwości przedłożenia do wglądu Kart Dużej Rodziny dzieci z rodziny wielodzietnej, przebywających poza Kielcami, możliwe jest złożenie, pisemnego oświadczenia członka rodziny wielodzietnej, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnej, o liczbie dzieci w rodzinie, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.


Bezpłatne bilety okresowe dla dziecka z rodziny wielodzietnej są wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (Punkt Obsługi Pasażera, ul. Głowackiego 4) na podstawie pisemnego oświadczenia, które można pobrać TUTAJ.

Rozkład jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

 

legenda

  Nowa linia od 28.01.2023r.

Kursuje

Nowa trasa linii od 28.01.2023r.

Nie kursuje

Linia zawieszona

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Rozkłady mobilne

Jak dojade

 white2.png

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 481 gości oraz 0 użytkowników.