Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) dalej zwanym RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd transportu Miejskiego w Kielcach, adres: ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, NIP: 657 261 73 25, REGON: 26 01 96 243, telefon: 41 343 15 93 zwany dalej „ZTM”.

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych , z którym można się skontak-tować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 3. ZTM przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. W uzasadnionych przypadkach związanych w szczególności z udzieleniem ulgi na przejazd czy też pobraniem opłaty dodatkowej za przejazd oraz należności za przejazd, ZTM przetwarza również dane osobowe dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia, stanu rodzinnego i stanu majątkowego.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ZTM| w następujących celach:

  • przedstawienia ofert ZTM, w tym podmiotów współpracujących z ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),

  • zawarcia i wykonania umowy przewozu łączącej Pani/Pana z ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),

  • realizacji przez ZTM czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),

  • marketingu ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez ZTM w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZTM, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  • pobrania opłaty dodatkowej za przejazd oraz należności za przejazd (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
   Dane dotyczące podmiotów współpracujących z ZTM są dostępne w siedzibie ZTM.

 5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez ZTM:

  • Upoważnionym pracownikom ZTM
  • podmiotom i organom, którym ZTM jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZDZ danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług ZTM lub organizującym akcje marketingowe,

  • podmiotom obsługującym systemy informatyczne ZTM,

  • podmiotom świadczącym ZTM usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie ZTM,

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

  • podmiotom współpracującym z ZTM, w związku z usługami oferowanymi przez te podmioty. Dane dotyczące podmiotów współpracujących z ZTM są dostępne w siedzibie ZTM.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,

  • przez czas obowiązywania umowy, w szczególności umowy przewozu zawartej z ZTM, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym ZTM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ZTM w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZTM na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   W każdym momencie przetwarzania danych osobowych ZTM kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usu-nięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeci-wu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:

  • zawarcia i wykonania umowy zawartej z ZTM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z ZTM,

  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez ZTM, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących ze ZTM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Ze względu na prace drogowe zmiana trasy od 11.04.2024r.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h