Załącznik nr 10

do Polityki Ochrony Danych

w Zarządzie Transportu Miejskiego
w Kielcach

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), dalej zwanym RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (zwany dalej: ZTM) z siedzibą ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, 41343 15 93, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.
 2. Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 3. - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach Sp. z o.o. (zwany dalej MPK) z siedzibą: ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce – na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych osobowych;
 4. - BP TOUR Regio Sp. z o.o. (zwaną dalej BP TOUR) z siedzibą ul. Długa 15, 20-346 Lublin - na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych osobowych.
 5. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych ZTM: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych MPK: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 6. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych BP TOUR: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem badania potoków pasażerskich, wyjaśnienia sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, odwołaniami, reklamacjami, ustalenia sprawców czynów nagannych lub zabronionych, lub w dowolnym celu będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi, roszczeniami na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności prawa przewozowego na podstawie: 6 ust. 1 lit. d) i f) RODO.
 8. Państwa dane mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom: uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura), świadczącym usługi prawnicze, ochrony mienia, dostawcom systemów informatycznych.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 7 dni od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administratorzy powzięli wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 10. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera RODO. Z wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać kierując stosowne pismo na adres korespondencyjny lub mailowy jednego ze Współadministratorów wskazany odpowiednio w pkt 1) lub 2).
 11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.
 13. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, tym również w formie profilowania.

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Ze względu na prace drogowe zmiana trasy od 11.04.2024r.

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h