Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ztm.kielce.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ztm.kielce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodne elementy strony WCAG 2.1 Wytyczna 1.1.1 Informacja nietekstowa

Powód: Elementy nietekstowe zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Gas, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 343 15 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Punkt Obsługi Pasażera, 25-368 Kielce ul. Głowackiego 4

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Są 2 wejścia jedno od ulicy a drugie od podwórka.
 • Od ulicy znajdują się kasy do których prowadzą schody 4 stopnie – brak pochylni dla wózków.
 • Od podwórka jest wejście do sekretariatu, Dyrekcji, Księgowości, Działu Technicznego, które znajduje się na 3 piętrze. Na 2 piętrze znajduje się dział przewozów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • W budynku nie ma windy

Opis dostosowań:

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • W odległości 50 metrów od budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Jest możliwość.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Punkt informacyjny, ul. Żytnia (przy ulicy)

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • W budynku nie ma windy

Opis dostosowań:

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • ZTM nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem..

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Punkt sprzedaży biletów, ul. Żytnia 1 (Hala Widowiskowo-Sportowa)

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Brak dostępności architektonicznej - schody

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • W budynku nie ma windy

Opis dostosowań:

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • ZTM nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem..

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Punkt sprzedaży biletów, minidworzec os. Ślichowice

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 • Ochrona

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • W budynku nie ma windy

Opis dostosowań:

 • Dostępna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • ZTM nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem..

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Punkt sprzedaży biletów, minidworzec os. Świetokrzyskie

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 • Wejście zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 • Ochrona

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • W budynku nie ma windy

Opis dostosowań:

 • Dostępna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • ZTM nie posiada parkingu, możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem..

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

 • Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Rozklad jazdy

 Linie bezpłatne:

Linie nocne:

Legenda

Od 29 czerwca linia zawieszona

Od 22 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Od 29 czerwca wakacyjne rozkłady jazdy

Fundusze Europejskie

banner fundusze

Rozkłady mobilne

Bilety zBiletem w Kielcach

logo2

Bilety z moBILET w Kielcach

moBILET RGB Registered

Jak dojade

 white2.png

Bilety z mPay w Kielcach

logo mpay

Bilety ze SkyCash w Kielcach

SkyCash

ePUAP

epuap

Dworzec autobusowy

dworzec

Kielecka karta miejska

Biuletyn Informacji Publicznej

logo5 h

Telefon zaufania w sprawach rodzinnych

telefon195 13

Czynny całodobowo (bezpłatny z telefonu stacjonarnego)

Online

Odwiedza nas 61  gości oraz 0 użytkowników.